خرید و فروش آپارتمان در نیاوران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

200 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

188 متر

1 ميليارد و 786 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

93 متر

860 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

90 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

153 متر

1 ميليارد و 759.5 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

159 متر

1 ميليارد و 590 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

124 متر

1 ميليارد و 178 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

90 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

124 متر

1 ميليارد و 178 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

240 متر

2 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

115 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

90 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

261 متر

3 ميليارد و 262.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

90 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

101 متر

1 ميليارد و 161.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

135 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

225 متر

3 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

90 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

270 متر

2 ميليارد و 835 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

240 متر

2 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های نیاوران ، منطقه 1
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه