خرید و فروش آپارتمان در نیاوران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

205 متر

2 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

105 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

175 متر

1 ميليارد و 785 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

157 متر

1 ميليارد و 570 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

105 متر

1 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

300 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

245 متر

2 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 13 مهر 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

165 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

160 متر

1 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

188 متر

2 ميليارد و 256 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

80 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 93

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های نیاوران ، منطقه 1
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه