خرید و فروش آپارتمان در نواب

فروش آپارتمان در نواب ، تهران

95 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران

95 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران

86 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران

57 متر

148 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (حق شناس)

125 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (خرمشهر)

42 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (خرمشهر)

42 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (خرمشهر)

42 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران

41 متر

86 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (فازها)

81 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (جمهوری)

85 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (جمهوری)

90 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (سینا)

51 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (سینا)

41 متر

86 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (سینا)

51 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (جوانمرد)

63 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (هلال اهمر)

74 متر

187 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (هلال اهمر)

70 متر

196 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران

70 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (رودکی)

40 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (کمالی)

41 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (جوانمرد)

107 متر

286 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (هلال اهمر)

72 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران

71 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (بریانک)

61 متر

169 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (سالار)

80 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (کمیل)

45 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (زمزم)

63 متر

96 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران (سینا)

55 متر

163 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 95

فروش آپارتمان در نواب ، تهران

50 متر

117.5 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه