خرید و فروش آپارتمان در منیریه

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران

81 متر

243 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 96

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران

74 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 96

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران

46 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران

116 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (امیریه)

90 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (فرهنگ)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (ابوسعید)

74 متر

222 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (فرهنگ)

88 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (معیری)

90 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (اسدی منش)

110 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (پل امیربهادر)

83 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (پل امیربهادر)

83 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (ابوسعید)

82 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (اسدی منش)

69 متر

207 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران

69 متر

207 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران

85 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران

61 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران

59 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (امیریه)

88 متر

369 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (امیریه)

55 متر

231 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (فرهنگ)

60 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (امیریه)

50 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (فروزش)

83 متر

166 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (فروزش)

67 متر

234 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (فروزش)

78 متر

249 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (امیریه)

65 متر

188 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران

85 متر

246 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (پل امیربهادر)

105 متر

399 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (فروزش)

60 متر

138 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (فروزش)

50 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه