خرید و فروش آپارتمان در نازی آباد

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

66 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (عراقی )

55 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (هاجری)

95 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (هاجری)

79 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

46 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

80 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (میدان خورشید)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (دشت آبادی )

87 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (دشت آبادی )

87 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (خالقی پور)

66 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (مدائن)

52 متر

153 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

53 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (هاجری)

50 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

معاوضه آپارتمان در نازی آباد ، تهران

66 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

معاوضه آپارتمان در نازی آباد ، تهران ( برادران شهید احدی)

108 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران ( برادران شهید احدی)

108 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

76 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

67 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

36 متر

97 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (میدان خورشید)

66 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

74 متر

206 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

95 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

110 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

110 متر

363 ميليون تومان

تاريخ : 14 امرداد 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

98 متر

323 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

107 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

110 متر

363 ميليون تومان

تاريخ : 11 خرداد 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

68 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

68 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 اسفند 93

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه