خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهید عراقی تهران

لیست املاک شهید عراقی

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

130 متر

1235000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 دی 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

120 متر

1140000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 دی 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

120 متر

1140000 ميليارد تومان

تاريخ : 14 دی 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

94 متر

520000 ميليارد تومان

تاريخ : 13 دی 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

130 متر

1235000 ميليارد تومان

تاريخ : 13 دی 96

فروش مغازه در شهید عراقی ، تهران

70 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در شهید عراقی ، تهران

9 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 425 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش ویلا در شهید عراقی ، تهران

230 متر

5 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

105 متر

892 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در شهید عراقی ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

133 متر

1 ميليارد و 263 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش مغازه در شهید عراقی ، تهران

70 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در شهید عراقی ، تهران

9 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

101 متر

747 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

167 متر

935 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

78 متر

507 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش کلنگی در شهید عراقی ، تهران

1000 متر

10 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

85 متر

748 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

95 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

118 متر

802 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

75 متر

487 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

77 متر

677 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

77 متر

669 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

125 متر

625 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

115 متر

943 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران (ملکی نسب)

80 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

58 متر

319 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

لیست محله های ناحیه شهید عراقی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه