خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهید عراقی تهران

لیست املاک شهید عراقی

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 26 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

87 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

225 متر

3 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

97 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

225 متر

3 ميليارد و 37 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

148 متر

1 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

175 متر

2 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

97 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 30 ميليون تومان

تاريخ : 6 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

87 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 155 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 218 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

129 متر

1 ميليارد و 290 ميليون تومان

تاريخ : 8 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

130 متر

1235000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 دی 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

120 متر

1140000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 دی 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

120 متر

1140000 ميليارد تومان

تاريخ : 14 دی 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

94 متر

520000 ميليارد تومان

تاريخ : 13 دی 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

130 متر

1235000 ميليارد تومان

تاريخ : 13 دی 96

فروش مغازه در شهید عراقی ، تهران

70 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در شهید عراقی ، تهران

9 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 425 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش ویلا در شهید عراقی ، تهران

230 متر

5 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

105 متر

892 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در شهید عراقی ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

لیست محله های ناحیه شهید عراقی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه