خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی تهران

لیست املاک فاطمی

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (باباطاهر)

112 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

75 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی ، تهران

96 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (دائمی)

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

مشاورین تخصصی فاطمی

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
فروش
فاطمی

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (دائمی)

163 متر

1 ميليارد و 59.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (گلها)

110 متر

462 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره دفتر کار در فاطمی ، تهران

70 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (دائمی)

85 متر

493 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (دائمی)

95 متر

551 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

مشاورین تخصصی فاطمی

عکس مشاور
سعید دهقان
66156327
فروش
فاطمی

فروش دفتر کار در فاطمی ، تهران

70 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

رهن و اجاره دفتر کار در فاطمی ، تهران

15 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره دفترکار در فاطمی ، تهران (ولیعصر)

76 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره مغازه در فاطمی ، تهران

15 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش دفتر کار در فاطمی ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (گلها)

141 متر

1 ميليارد و 15.2 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش مغازه در فاطمی ، تهران

53 متر

2 ميليارد و 915 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش دفتر کار در فاطمی ، تهران

42 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در فاطمی ، تهران

50 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

107 متر

802 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

72 متر

468 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

70 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (سیندخت)

108 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش مستغلات در فاطمی ، تهران

85 متر

3 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی ، تهران (دائمی)

50 متر

60 ميليون تومان رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (گلها)

90 متر

531 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی ، تهران

112 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

45 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

رهن و اجاره دفتر کار در فاطمی ، تهران

97 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در فاطمی ، تهران

72 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی ، تهران

96 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه