خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی تهران

لیست املاک فاطمی

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

85 متر

637 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (گلها)

81 متر

527 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

80 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

مشاورین تخصصی فاطمی

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
فروش
فاطمی

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (دائمی)

76 متر

494 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن مغازه در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

100 متر

رهن: 550ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران (میدان فاطمی )

100 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (خیابان گمنام)

120 متر

822 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (باباطاهر)

127 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (رهی معیری)

132 متر

937 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (خیابان گمنام)

117 متر

643 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (گلها)

110 متر

462 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش مغازه در فاطمی ، تهران (میدان فاطمی )

39 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش مغازه در فاطمی ، تهران (بیستون)

39 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (طباطبایی )

70 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش مغازه در فاطمی ، تهران (باباطاهر)

27 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش مغازه در فاطمی ، تهران

15 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی ، تهران (مرداد)

173 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران (کاج)

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (باباطاهر)

127 متر

851 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی ، تهران (اعتمادزاده)

88 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 235 هزار تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

رهن دفترکار در فاطمی ، تهران (گلها)

170 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

250 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در فاطمی ، تهران (چهلستون)

57 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در فاطمی ، تهران (هشت بهشت )

64 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

69 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی ، تهران

60 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی ، تهران (میدان فاطمی )

78 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه