خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی تهران

لیست املاک فاطمی

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

130 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

65 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

80 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

83 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

مشاورین تخصصی فاطمی

عکس مشاور
آقای علی
09389225688
فروش
فاطمی

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

69 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران (فکوری)

80 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن و اجاره دفترکار در فاطمی ، تهران

110 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

107 متر

535 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن و اجاره دفترکار در فاطمی ، تهران (امیرآباد)

92 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

128 متر

615 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن دفتر کار در فاطمی ، تهران

140 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

رهن و اجاره دفترکار در فاطمی ، تهران

110 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن آپارتمان در فاطمی ، تهران

55 متر

رهن: 75ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی ، تهران

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

90 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (رهی معیری)

90 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (گلها)

100 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (گلها)

100 متر

787 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

220 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

150 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (باباطاهر)

85 متر

345 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (باباطاهر)

90 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (گلها)

138 متر

994 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (باباطاهر)

135 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش مستغلات در فاطمی ، تهران (گلها)

400 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

85 متر

637 ميليون تومان

تاريخ : 7 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (سیندخت)

151 متر

1 ميليارد و 208 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (خیابان گمنام)

109 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه