خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در فاطمی تهران

لیست املاک فاطمی

فروش کلنگی در فاطمی ، تهران

300 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مستغلات در فاطمی ، تهران

260 متر

1 ميليارد و 837 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش کلنگی در فاطمی ، تهران

184 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

65 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش کلنگی در فاطمی ، تهران

244 متر

1 ميليارد و 98 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در فاطمی ، تهران

50 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در فاطمی ، تهران

24 متر

1 ميليارد و 155 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

43 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

120 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در فاطمی ، تهران

70 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

143 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

97 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

250 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

59 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

72 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

80 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

81 متر

526 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

85 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مغازه در فاطمی ، تهران

50 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مستغلات در فاطمی ، تهران

240 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مستغلات در فاطمی ، تهران

378 متر

2 ميليارد و 484 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

498 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

143 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

90 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

58 متر

388 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

125 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش مغازه در فاطمی ، تهران

27 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

83 متر

581 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش دفترکار در فاطمی ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه