خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی تهران

لیست املاک پیروزی

فروش مستغلات دفتر کار در پیروزی ، تهران (نبرد)

75 متر

575 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش مغازه در پیروزی ، تهران (بروجردی)

30 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (پرستار)

100 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش مغازه در پیروزی ، تهران (بروجردی)

30 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (مقداد)

94 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (افراسیابی)

75 متر

262.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

70 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

57 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (افراسیابی)

58 متر

182.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

53 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

38 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش مغازه در پیروزی ، تهران (میثم)

17 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

43 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

45 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (تاجری)

34 متر

119 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

35 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (سلیمانیه)

115 متر

517.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (عادلی)

110 متر

486 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

102 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (ایرانمهر)

130 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (افراسیابی)

86 متر

355 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

90 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فرزانه)

81 متر

303.75 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (طبرسی)

62 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

60 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

67 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (دهم فروردین)

41 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بروجردی)

40 متر

128 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

40 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بروجردی)

30 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

لیست محله های ناحیه پیروزی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه