خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی تهران

لیست املاک پیروزی

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (مقداد)

135 متر

634.5 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

72 متر

257 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فروردین)

73 متر

232 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

54 متر

183.6 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (400دستگاه)

50 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (تاجری)

53 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (محلاتی)

39 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش مستغلات در پیروزی ، تهران (شکوفه)

82 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش مغازه در پیروزی ، تهران (نبرد)

18 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (وحدت)

100 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

98 متر

362.6 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (پرستار)

85 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

75 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

73 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (محلاتی)

71 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

60 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (محلاتی)

40 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

38 متر

116 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (محلاتی)

115 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در پیروزی ، تهران (فروردین)

90 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (وحدت)

50 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

95 متر

503.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (محلاتی)

100 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

95 متر

351.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (همایون)

86 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

74 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فروردین)

65 متر

227.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

56 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

75 متر

65 ميليون تومان رهن: 65ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (جعفر نژاد)

44 متر

37 ميليون تومان رهن: 37ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

لیست محله های ناحیه پیروزی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه