خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) تهران

لیست املاک شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

55 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

110 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

115 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

197 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

206 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

204 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

140 متر

رهن: 190ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

68 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

170 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

120 متر

رهن: 1 ميليارد و 100ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره مستغلات در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

87 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره مستغلات در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره مستغلات در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

65 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره مستغلات در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

103 متر

رهن: 432ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

66 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

65 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

54 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

57 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

350 متر

رهن: 1 ميليارد و 500ميليون تومان - اجاره: 70 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

55 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 550 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

105 متر

رهن: 65ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

24 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

94 متر

564 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش کلنگی در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

315 متر

5 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

76 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

74 متر

421 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

53 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

53 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

53 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

لیست دسترسی سریع در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)لیست تقاضای ملک در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)لیست متوسط قیمت در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه