خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) تهران

لیست املاک شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

120 متر

رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

100 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

125 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

72 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

52 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

15 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

60 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

60 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

182 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

62 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

126 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

65 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

52 متر

208 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

31 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

15 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

58 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

103 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

65 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

65 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

55 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

90 متر

828 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

58 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

55 متر

1 ميليارد و 925 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

97 متر

1 ميليارد و 67 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

28 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

66 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

147 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

لیست دسترسی سریع در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)لیست تقاضای ملک در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)لیست متوسط قیمت در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه