خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) تهران

لیست املاک شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

50 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

92 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

70 متر

305 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

180 متر

1 ميليارد و 710 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

86 متر

507 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

86 متر

473 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

92 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

69 متر

248 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

30 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

46 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

17 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

60 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

136 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

172 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

136 متر

856 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

255 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

80 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

98 متر

1 ميليارد و 127 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

98 متر

1 ميليارد و 127 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

85 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

74 متر

629 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

136 متر

462 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

230 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

88 متر

448 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

53 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

50 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

64 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

74 متر

407 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

130 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

لیست دسترسی سریع در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)لیست تقاضای ملک در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)لیست متوسط قیمت در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه