خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) تهران

لیست املاک شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

40 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 650 هزار تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

100 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

47 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

100 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

62 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

138 متر

- اجاره: 1.4 هزار تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

70 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

86 متر

1 ميليارد و 290 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

75 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره مستغلات در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

90 متر

رهن: 4 ميليارد و 500ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

100 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

40 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 650 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

50 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

60 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

60 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

55 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

55 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

85 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

147 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

147 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

1932 متر

رهن: 360ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

154 متر

رهن: 310ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

80 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

120 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

70 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

80 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

60 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

90 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

لیست دسترسی سریع در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)لیست تقاضای ملک در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)لیست متوسط قیمت در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه