خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) تهران

لیست املاک شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

52 متر

223 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

84 متر

319 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

68 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

122 متر

1 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

86 متر

473 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

122 متر

1 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش کلنگی در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

1 متر

453 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

184 متر

1 ميليارد و 196 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

95 متر

6 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

7 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

222 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

76 متر

706 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

114 متر

592 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش کلنگی در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

1 متر

519 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

70 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

92 متر

414 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

95 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

60 متر

774 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

83 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

66 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

136 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

130 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

15 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره مغازه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

125 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 40 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

45 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

45 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران

69 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

لیست دسترسی سریع در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)لیست تقاضای ملک در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)لیست متوسط قیمت در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه