خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جلال آل احمد تهران

لیست املاک جلال آل احمد

فروش مغازه در جلال آل احمد ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 شهریور 96

رهن و اجاره مغازه در جلال آل احمد ، تهران (شهرارا)

45 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 11 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 96

فروش مستغلات در جلال آل احمد ، تهران

530 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

رهن و اجاره دفترکار در جلال آل احمد ، تهران (گیشا)

36 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در جلال آل احمد ، تهران

70 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 15 فروردین 96

فروش مغازه در جلال آل احمد ، تهران

30 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش مغازه در جلال آل احمد ، تهران

30 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

رهن و اجاره مغازه در جلال آل احمد ، تهران

40 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش مستغلات در جلال آل احمد ، تهران (شهرارا)

660 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش دفترکار در جلال آل احمد ، تهران (شهرارا)

660 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش کارخانه در جلال آل احمد ، تهران

23423 متر

23 ميليارد و 323 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 94

رهن و اجاره مستغلات در جلال آل احمد ، تهران

1700 متر

رهن: 1 ميليارد تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

85 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 94

رهن و اجاره آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

90 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 21 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

92 متر

349 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 94

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

78 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 94

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

102 متر

489 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 94

فروش مغازه در جلال آل احمد ، تهران

50 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 93

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

103 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 تیر 93

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 تیر 93

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

110 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 2 تیر 93

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

100 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 93

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

85 متر

527 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 93

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

105 متر

651 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 93

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

100 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 93

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

85 متر

476 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 93

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

105 متر

588 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 93

فروش مغازه در جلال آل احمد ، تهران

100 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 92

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

73 متر

474 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 92

فروش آپارتمان در جلال آل احمد ، تهران

75 متر

472 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 91

لیست محله های ناحیه جلال آل احمد

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه