خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی تهران

لیست املاک اشرفی اصفهانی

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پونک)

130 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پونک)

72 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (پونک)

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (معین)

160 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (فکوری)

131 متر

890.8 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

62 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش مستغلات در اشرفی اصفهانی ، تهران (عدل)

125 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران

85 متر

552.5 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

83 متر

464.8 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران

260 متر

400 ميليون تومان رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

18 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش مستغلات در اشرفی اصفهانی ، تهران

55 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

88 متر

572 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران

26 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

56 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

90 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

105 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

90 متر

477 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

108 متر

130 ميليون تومان رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران

145 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (35متری گلستان)

175 متر

7 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

66 متر

349.8 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران

13 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

110 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

120 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران

22 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

73 متر

467.2 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

135 متر

180 ميليون تومان رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه