خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی تهران

لیست املاک اشرفی اصفهانی

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (حکیم)

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

92 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

198 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

24 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

مشاورین تخصصی اشرفی اصفهانی

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
اشرفی اصفهانی

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

96 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

125 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

70 متر

329 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

90 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

66 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پونک)

116 متر

777.2 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

90 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

60 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

106 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

40 متر

10 ميليون تومان رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران

21 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

89 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

77 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

رهن و اجاره دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران

140 متر

140 ميليون تومان رهن: 140ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

60 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پونک)

72 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پونک)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

132 متر

726 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

120 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران

23 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن و اجاره مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران

23 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

85 متر

552.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

90 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه