خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی تهران

لیست املاک اشرفی اصفهانی

رهن آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

104 متر

رهن: 189ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

78 متر

رهن: 2ميليون تومان - اجاره: 25 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

رهن آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

90 متر

رهن: 145ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

85 متر

رهن: 2ميليون تومان - اجاره: 50 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

مشاورین تخصصی اشرفی اصفهانی

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
اشرفی اصفهانی

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

70 متر

رهن: 1ميليون تومان - اجاره: 35 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

70 متر

رهن: 2ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

65 متر

رهن: تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

100 متر

رهن: 1ميليون تومان - اجاره: 40 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

76 متر

رهن: 1ميليون تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

فروش دفترکار در اشرفی اصفهانی ، تهران (مرزداران)

68 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

110 متر

682 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (حکیم)

110 متر

693 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (حکیم)

110 متر

693 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش کلنگی در اشرفی اصفهانی ، تهران

340 متر

3 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

125 متر

865 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (حکیم)

60 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

125 متر

865000 ميليارد تومان

تاريخ : 14 تیر 96

رهن و اجاره دفترکار در اشرفی اصفهانی ، تهران

450 متر

رهن: 250ميليون تومان - اجاره: 42 ميليون تومان

تاريخ : 11 تیر 96

رهن و اجاره مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران

105 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 تیر 96

فروش مجتمع آپارتمانی در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

125 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (حکیم)

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

92 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

198 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

24 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

96 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

125 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

70 متر

329 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

90 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

66 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه