خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در تهرانپارس تهران

لیست املاک تهرانپارس

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

130 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (فلکه سوم)

120 متر

516 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

115 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

130 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی تهرانپارس

عکس مشاور
آقای سیری
09122158369
فروش
تهرانپارس

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

127 متر

507 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

96 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

95 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

250 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش خانه در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

250 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی تهرانپارس

عکس مشاور
آقای کیهان
09121506020
فروش
تهرانپارس

فروش ویلا در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

250 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش ویلا در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش خانه در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

65 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

85 متر

323 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

88 متر

308 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

90 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

140 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش ویلا در تهرانپارس ، تهران (بهار)

140 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (بهار)

120 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

95 متر

428 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

76 متر

251 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (فلکه سوم)

130 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (فلکه چهارم)

100 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش مغازه در تهرانپارس ، تهران (زهدی)

21 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

60 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

60 متر

رهن: 1ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 12 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (فلکه سوم)

60 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه