خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در میرداماد تهران

لیست املاک میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

160 متر

1 ميليارد و 660 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

170 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نیل)

180 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

165 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شمس تبریزی)

210 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (البرز)

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

165 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (تابان)

175 متر

1 ميليارد و 790 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (قبادیان)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (تابان)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

145 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شمس تبریزی)

165 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بهروز)

155 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

130 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شمس تبریزی)

140 متر

1 ميليارد و 690 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

155 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

160 متر

1 ميليارد و 872 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

معاوضه کلنگی در میرداماد ، تهران

800 متر

40 ميليارد تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران

308 متر

4 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در میرداماد ، تهران (آناهیتا)

100 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

120 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران (نساء)

220 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نیلوفر)

140 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (پیروز)

210 متر

3 ميليارد و 255 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (پیروز)

188 متر

2 ميليارد و 632 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

188 متر

1 ميليارد و 885 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

174 متر

1 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

114 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه