خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در میرداماد تهران

لیست املاک میرداماد

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

17 متر

816 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

15 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

300 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

121 متر

1 ميليارد و 573 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

مشاورین تخصصی میرداماد

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

85 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

10 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

130 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

130 متر

988 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

100 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

96 متر

1 ميليارد و 8 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

153 متر

1 ميليارد و 490 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

93 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

18 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

2900 متر

40 ميليارد تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

80 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

45 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

54 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

250 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

41 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 207 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

145 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

145 متر

942 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

93 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

20 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

14 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران

200 متر

18 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

35 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

64 متر

3 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه