خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در میرداماد تهران

لیست املاک میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

95 متر

1 ميليارد و 254 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

114 متر

1 ميليارد و 368 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

86 متر

799 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

103 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

86 متر

799 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

133 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

170 متر

1 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (میرداماد شمالی)

61 متر

366 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (میرداماد شمالی)

91 متر

594 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 72 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 72 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 305 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (میرداماد شمالی)

91 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (میرداماد شمالی)

91 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شریعتی)

65 متر

422 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شریعتی)

175 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

138 متر

966 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (ظفر)

167 متر

2 ميليارد و 171 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

160 متر

1 ميليارد و 660 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

170 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نیل)

180 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

165 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شمس تبریزی)

210 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (البرز)

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

165 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (تابان)

175 متر

1 ميليارد و 790 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (قبادیان)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (تابان)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

145 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه