خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در میرداماد تهران

لیست املاک میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

107 متر

1 ميليارد و 284 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

149 متر

1 ميليارد و 862 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

مشاورین تخصصی میرداماد

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
میرداماد

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

25 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

120 متر

790 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

68 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

20 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

57 متر

627 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

104 متر

1 ميليارد و 248 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

18 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

46 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

2500 متر

40 ميليارد تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

24 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

114 متر

1 ميليارد و 254 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

87 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش مستغلات در میرداماد ، تهران

500 متر

9 ميليارد و 144 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

26 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرداماد ، تهران

55 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

78 متر

959 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

102 متر

1 ميليارد و 254 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

74 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

27 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

48 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران

400 متر

33 ميليارد تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش مستغلات در میرداماد ، تهران

2288 متر

45 ميليارد تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش دفترکار در میرداماد ، تهران

2300 متر

40 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه