خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در میرداماد تهران

لیست املاک میرداماد

معاوضه کلنگی در میرداماد ، تهران

800 متر

40 ميليارد تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران

308 متر

4 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در میرداماد ، تهران (آناهیتا)

100 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

120 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران (نساء)

220 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نیلوفر)

140 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (پیروز)

210 متر

3 ميليارد و 255 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (پیروز)

188 متر

2 ميليارد و 632 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

188 متر

1 ميليارد و 885 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

مشاورین تخصصی میرداماد

عکس مشاور
آقای امیری
09350897468
فروش
میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

174 متر

1 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

114 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

220 متر

2 ميليارد و 68 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (البرز)

186 متر

1 ميليارد و 674 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (البرز)

155 متر

1 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران

1300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

170 متر

رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

رهن آپارتمان در میرداماد ، تهران (وزیری پور)

120 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

58 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بهروز)

68 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

125 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (البرز)

85 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (راجیان)

150 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (وزیری پور)

87 متر

957 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش مغازه در میرداماد ، تهران

100 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران

500 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

110 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

113 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نیلوفر)

108 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه