خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران تهران

لیست املاک پاسداران

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (قبا)

170 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

160 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 11 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش مستغلات دفتر کار در پاسداران ، تهران (گل نبی)

70 متر

80 ميليارد تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای علی
09124473235
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (ساقدوش)

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

123 متر

1 ميليارد و 8.6 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (سروستان)

143 متر

250 ميليون تومان رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در پاسداران ، تهران

130 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در پاسداران ، تهران (ضرابخانه)

180 متر

2 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نیستان)

155 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

85 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

110 متر

120 ميليون تومان رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

110 متر

913 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

102 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش مغازه در پاسداران ، تهران (عراقی)

57 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

83 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

135 متر

270 ميليون تومان رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

رهن و اجاره مغازه در پاسداران ، تهران

36 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در پاسداران ، تهران

95 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (کوهستان )

220 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش مغازه در پاسداران ، تهران (فرخی یزدی)

50 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

188 متر

1 ميليارد و 786 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

167 متر

1 ميليارد و 503 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (گل نبی)

180 متر

300 ميليون تومان رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 627.5 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

175 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در پاسداران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (کوهستان )

135 متر

250 ميليون تومان رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه