خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران تهران

لیست املاک پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

136 متر

1 ميليارد و 224 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

95 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

114 متر

1 ميليارد و 26 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

180 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای کیمیایی
09120754767
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

68 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نیستان)

140 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بهستان)

160 متر

1 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

220 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

95 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

147 متر

1 ميليارد و 323 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

170 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

144 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

138 متر

1 ميليارد و 794 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

130 متر

1 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

164 متر

1 ميليارد و 312 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

180 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

166 متر

1 ميليارد و 245 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

98 متر

882 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

113 متر

1 ميليارد و 73 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

88 متر

792 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

128 متر

1 ميليارد و 178 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

115 متر

1 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

135 متر

1 ميليارد و 147 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در پاسداران ، تهران (دروس)

500 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

200 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

170 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه