خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران تهران

لیست املاک پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 آبان 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

157 متر

1413000 ميليارد تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 مهر 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

109 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 مهر 96

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای تقوی
09124203046
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

92 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

19 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

67 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

152 متر

2 ميليارد و 128 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

152 متر

2 ميليارد و 128 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

114 متر

4 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

121 متر

4 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

3000 متر

80 ميليارد تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

115 متر

23 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

115 متر

23 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

147 متر

1 ميليارد و 911 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش کلنگی در پاسداران ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 مهر 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

220 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 102 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

1 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

1 متر

31 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

148 متر

1 ميليارد و 110 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

70 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

145 متر

رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 96

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

60 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

99 متر

871 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

30 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

300 متر

43 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش کلنگی در پاسداران ، تهران

240 متر

2 ميليارد و 506 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه