خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران تهران

لیست املاک پاسداران

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

580 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

160 متر

19 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

88 متر

748 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

111 متر

777 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای تقوی
09124203046
فروش
پاسداران

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

30 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

30 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

141 متر

1 ميليارد و 410 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران

230 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

95 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای نعمتی
09192269259
فروش
پاسداران

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

110 متر

9 ميليارد و 775 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

68 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

170 متر

4 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

40 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 290 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

106 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

68 متر

544 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران

496 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

57 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

30 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مغازه در پاسداران ، تهران

22 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

108 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

165 متر

2 ميليارد و 227 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 41 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

290 متر

4 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

345 متر

4 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

153 متر

2 ميليارد و 142 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش دفترکار در پاسداران ، تهران

105 متر

997 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

220 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه