خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران تهران

لیست املاک پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (عراقی)

77 متر

677 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (عراقی)

77 متر

669 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (عراقی)

125 متر

625 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (عراقی)

115 متر

943 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای کیمیایی
09120754767
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (عراقی)

58 متر

319 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

270 متر

4 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 28 خرداد 96

رهن آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

325 متر

رهن: 1 ميليارد تومان

تاريخ : 28 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (هروی)

126 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

75 متر

610 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (عراقی)

148 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

195 متر

3 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش کلنگی در پاسداران ، تهران

1000 متر

13 ميليارد تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران

231 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران

200 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران

560 متر

16 ميليارد تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (زمرد (ناطق نوری))

145 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران

200 متر

4 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش کلنگی در پاسداران ، تهران (ساقدوش)

1000 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران (فرخی یزدی)

220 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران (ساقدوش)

300 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران (دروس)

300 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

300 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران (دروس)

300 متر

5 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران (هروی)

250 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران (دروس)

378 متر

5 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

96 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش مستغلات در پاسداران ، تهران

200 متر

25 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

280 متر

3 ميليارد و 780 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه