خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران تهران

لیست املاک پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

150 متر

1 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (کوهستان )

160 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در پاسداران ، تهران (گلستان)

110 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (سروستان)

130 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای رضایی
09354983348
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

133 متر

1 ميليارد و 463 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

110 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

150 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (کاشیها)

85 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش مغازه در پاسداران ، تهران (دولت)

70 متر

9 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در پاسداران ، تهران (گلستان)

72 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

135 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش خانه در پاسداران ، تهران (نگارستان)

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

282 متر

3 ميليارد و 384 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

86 متر

748.2 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (سروستان)

67 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

90 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

300 متر

300 ميليون تومان رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

135 متر

270 ميليون تومان رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش خانه در پاسداران ، تهران (نگارستان)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (کوهستان )

220 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

175 متر

1 ميليارد و 487.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در پاسداران ، تهران (گلستان)

83 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (دشتستان)

170 متر

80 ميليون تومان رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره مغازه در پاسداران ، تهران (عراقی)

35 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 17 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (احتشامیه)

135 متر

170 ميليون تومان رهن: 170ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

90 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

400 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش مغازه در پاسداران ، تهران (فرخی یزدی)

280 متر

17 ميليارد تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

178 متر

1 ميليارد و 513 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران (دشتستان)

145 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه