خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خیابان امام رضا مشهد

لیست املاک خیابان امام رضا

فروش مغازه در خیابان امام رضا ، مشهد

15 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 96

فروش مغازه در خیابان امام رضا ، مشهد

0 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 96

فروش کلنگی در خیابان امام رضا ، مشهد

250 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن و اجاره هتل(هتل آپارتمان) در خیابان امام رضا ، مشهد

640 متر

- اجاره: 160 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش مجتمع آپارتمانی در خیابان امام رضا ، مشهد

640 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش زمین در خیابان امام رضا ، مشهد (دانش)

575 متر

12 ميليارد تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش هتل(هتل آپارتمان) در خیابان امام رضا ، مشهد

3100 متر

31 ميليارد تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

90 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

اجاره موقت سوئیت در خیابان امام رضا ، مشهد

50 متر

- اجاره: 130 هزار تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

70 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

85 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

95 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

اجاره موقت سوئیت در خیابان امام رضا ، مشهد

50 متر

- اجاره: 60 هزار تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

فروش کلنگی در خیابان امام رضا ، مشهد

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش کلنگی در خیابان امام رضا ، مشهد

1500 متر

60 ميليارد تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 95

فروش ویلا در خیابان امام رضا ، مشهد

60 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

60 متر

238 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

92 متر

377 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

86 متر

361 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

80 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

80 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

120 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

80 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

95 متر

304 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

106 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش مهمانپذیر در خیابان امام رضا ، مشهد

230 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

80 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

55 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

123 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

لیست محله های ناحیه خیابان امام رضا

لیست تقاضای ملک در خیابان امام رضانوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه