خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک ارم تبریز

لیست املاک شهرک ارم

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

180 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

115 متر

213 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

107 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

107 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

167 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 94

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

180 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

پیش فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

126 متر

264 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

126 متر

264 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

126 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

پیش فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

126 متر

264 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

110 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

180 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

153 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

180 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

210 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

180 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

180 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

153 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

155 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

180 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

183 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

210 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

100 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

150 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش مجتمع آپارتمانی در شهرک ارم ، تبریز

75 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

153 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش خانه در شهرک ارم ، تبریز

153 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش مجتمع آپارتمانی در شهرک ارم ، تبریز

75 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش مجتمع آپارتمانی در شهرک ارم ، تبریز

75 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش مجتمع آپارتمانی در شهرک ارم ، تبریز

75 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه