خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب تهران

لیست املاک شهرک غرب

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

500 متر

15 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

100 متر

1 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

500 متر

15 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

65 متر

- اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

800 متر

24 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره دفتر کار در شهرک غرب ، تهران

120 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

800 متر

24 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (هرمزان)

107 متر

1 ميليارد و 391 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

800 متر

24 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

مشاورین تخصصی شهرک غرب

عکس مشاور
آقای نیکنام
09395710044
فروش
شهرک غرب

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

200 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

100 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

160 متر

1 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

137 متر

1 ميليارد و 438.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

121 متر

1 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

80 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

95 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره مغازه در شهرک غرب ، تهران (درختی)

20 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (گل آرا)

115 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

155 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

98 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

98 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

160 متر

1 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

135 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (درختی)

144 متر

1 ميليارد و 267 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

110 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

110 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

170 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه