خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب تهران

لیست املاک شهرک غرب

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

113 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش دفترکار در شهرک غرب ، تهران (فخارمقدم)

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

700 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 خرداد 96

مشاورین تخصصی شهرک غرب

عکس مشاور
آقای نیکنام
09395710044
فروش
شهرک غرب

رهن و اجاره خانه در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

330 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

700 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 خرداد 96

رهن و اجاره ویلا در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

330 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

700 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

330 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

127 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

140 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش دفترکار در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

135 متر

1 ميليارد و 755 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

180 متر

1 ميليارد و 620 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

220 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

200 متر

12 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش دفترکار در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

177 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

400 متر

6 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 25 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 25 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

206 متر

4 ميليارد و 412 ميليون تومان

تاريخ : 25 خرداد 96

فروش برج در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

237 متر

5 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 25 خرداد 96

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

400 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 25 خرداد 96

رهن دفترکار در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

585 متر

رهن: 2 ميليارد تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (درختی)

138 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوردین)

155 متر

1 ميليارد و 937 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

110 متر

860 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (خوارزم)

800 متر

16 ميليارد تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه