خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب تهران

لیست املاک شهرک غرب

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

143 متر

1 ميليارد و 502 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 فروردین 96

مشاورین تخصصی شهرک غرب

عکس مشاور
آقای نیکدل
09192402171
فروش
شهرک غرب

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

122 متر

1 ميليارد و 37 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

114 متر

912 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

133 متر

1 ميليارد و 197 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (گلستان)

500 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (گلستان)

500 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (گلستان)

500 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (مهستان)

500 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (مهستان)

500 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (مهستان)

500 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

600 متر

18 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

600 متر

18 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

600 متر

18 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

550 متر

12 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

550 متر

12 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

550 متر

12 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

350 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

350 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

350 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

520 متر

11 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

520 متر

11 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

520 متر

11 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش کلنگی در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

650 متر

14 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش خانه در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

650 متر

14 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

650 متر

14 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

500 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه