خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران تبریز

لیست املاک پاسداران

رهن خانه در پاسداران ، تبریز

80 متر

رهن: 20ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

180 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در پاسداران ، تبریز

50 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

175 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

175 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

180 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در پاسداران ، تبریز

12 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تبریز

110 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تبریز

12 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

264 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

264 متر

1 ميليارد و 56 ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

180 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

180 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

180 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

173 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 94

فروش آپارتمان در پاسداران ، تبریز

138 متر

179 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تبریز

110 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 2 تیر 94

رهن و اجاره مغازه در پاسداران ، تبریز

12 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 تیر 94

رهن و اجاره مغازه در پاسداران ، تبریز

12 متر

اعلام نشده

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش خانه در پاسداران ، تبریز

50 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

رهن و اجاره مغازه در پاسداران ، تبریز

12 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 خرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

180 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

180 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

173 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

188 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

0 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تبریز

110 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 23 خرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

180 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

264 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 94

فروش زمین در پاسداران ، تبریز

264 متر

1 ميليارد و 56 ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه