خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آزادی تبریز

لیست املاک آزادی

فروش خانه در آزادی ، تبریز

240 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در آزادی ، تبریز

158 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش کلنگی در آزادی ، تبریز

45 متر

80 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در آزادی ، تبریز

1380 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

پیش فروش آپارتمان در آزادی ، تبریز

110 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در آزادی ، تبریز

115 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در آزادی ، تبریز

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در آزادی ، تبریز

50 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در آزادی ، تبریز

300 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

رهن و اجاره مغازه در آزادی ، تبریز

200 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 21 مهر 94

رهن و اجاره مغازه در آزادی ، تبریز

19 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 مهر 94

فروش مغازه در آزادی ، تبریز

176 متر

3 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش مغازه در آزادی ، تبریز

250 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش مغازه در آزادی ، تبریز

50 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش مغازه در آزادی ، تبریز

23 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش خانه در آزادی ، تبریز

45 متر

80 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش خانه در آزادی ، تبریز

240 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در آزادی ، تبریز

23 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در آزادی ، تبریز

50 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در آزادی ، تبریز

176 متر

3 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

رهن و اجاره مغازه در آزادی ، تبریز

200 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در آزادی ، تبریز

19 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در آزادی ، تبریز

265 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در آزادی ، تبریز

190 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در آزادی ، تبریز

19 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در آزادی ، تبریز

200 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در آزادی ، تبریز

40 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 امرداد 94

فروش خانه در آزادی ، تبریز

50 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در آزادی ، تبریز

190 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش مغازه در آزادی ، تبریز

23 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 امرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه