خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران تبریز

لیست املاک مرزداران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

125 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

155 متر

272 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش زمین در مرزداران ، تبریز

125 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

پیش فروش برج در مرزداران ، تبریز

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش برج در مرزداران ، تبریز

115 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

معاوضه آپارتمان در مرزداران ، تبریز

115 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش برج در مرزداران ، تبریز

85 متر

137 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

155 متر

272 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تبریز

112 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تبریز

180 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

187 متر

411 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

69 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

فروش زمین در مرزداران ، تبریز

250 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 94

فروش زمین در مرزداران ، تبریز

400 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

115 متر

207 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

138 متر

248 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

98 متر

35 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

87 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

69 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

180 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

138 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

125 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

پیش فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

124 متر

45 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

100 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

69 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 15 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

87 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 15 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

147 متر

308 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تبریز

112 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 تیر 94

فروش آپارتمان در مرزداران ، تبریز

180 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه