خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در منجم تبریز

لیست املاک منجم

پیش فروش آپارتمان در منجم ، تبریز

120 متر

207 ميليون تومان

تاريخ : 14 شهریور 95

پیش فروش آپارتمان در منجم ، تبریز

115 متر

207 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

فروش خانه در منجم ، تبریز

80 متر

80 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

85 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش زمین در منجم ، تبریز

140 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش مستغلات در منجم ، تبریز

300 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش ویلا در منجم ، تبریز

300 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

300 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

93 متر

70 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

82 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

70 متر

119 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش آپارتمان در منجم ، تبریز

70 متر

119 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش آپارتمان در منجم ، تبریز

75 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش آپارتمان در منجم ، تبریز

92 متر

147 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش آپارتمان در منجم ، تبریز

68 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش مستغلات در منجم ، تبریز

80 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

80 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

60 متر

75 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

320 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

320 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در منجم ، تبریز

250 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

رهن آپارتمان در منجم ، تبریز

100 متر

رهن: 25ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

فروش مغازه در منجم ، تبریز

250 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

320 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش مغازه در منجم ، تبریز

250 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 94

فروش زمین در منجم ، تبریز

1200 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

120 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

فروش خانه در منجم ، تبریز

320 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

پیش فروش آپارتمان در منجم ، تبریز

50 متر

80 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 94

فروش زمین در منجم ، تبریز

300 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه