خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در قدس تبریز

لیست املاک قدس

فروش خانه در قدس ، تبریز

70 متر

77 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در قدس ، تبریز

50 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

رهن و اجاره مغازه در قدس ، تبریز

190 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 21 مهر 94

فروش مغازه در قدس ، تبریز

12 متر

85 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش خانه در قدس ، تبریز

50 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در قدس ، تبریز

140 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در قدس ، تبریز

25 متر

187 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

فروش مغازه در قدس ، تبریز

17 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

فروش مغازه در قدس ، تبریز

17 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

رهن و اجاره خانه در قدس ، تبریز

181 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

فروش خانه در قدس ، تبریز

120 متر

50 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش خانه در قدس ، تبریز

60 متر

85 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 94

فروش خانه در قدس ، تبریز

400 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش خانه در قدس ، تبریز

261 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش خانه در قدس ، تبریز

750 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 94

فروش خانه در قدس ، تبریز

137 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 94

فروش خانه در قدس ، تبریز

270 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 94

فروش آپارتمان در قدس ، تبریز

90 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 94

فروش آپارتمان در قدس ، تبریز

90 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 94

فروش آپارتمان در قدس ، تبریز

230 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 94

فروش مغازه در قدس ، تبریز

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 امرداد 94

فروش آپارتمان در قدس ، تبریز

98 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش آپارتمان در قدس ، تبریز

87 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش آپارتمان در قدس ، تبریز

128 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش خانه در قدس ، تبریز

312 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 94

فروش آپارتمان در قدس ، تبریز

93 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در قدس ، تبریز

91 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در قدس ، تبریز

230 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در قدس ، تبریز

170 متر

476 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در قدس ، تبریز

157 متر

469 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه