خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در رسالت تبریز

لیست املاک رسالت

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

93 متر

167 ميليون تومان

تاريخ : 12 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز (شهرک رازی)

72 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز (فجر)

100 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش خانه در رسالت ، تبریز

200 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

200 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

244 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

200 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

68 متر

45 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

68 متر

45 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

76 متر

152 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

190 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

200 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

200 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

200 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

250 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

200 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

85 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

85 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

85 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

190 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

200 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

200 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

200 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

190 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

85 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

85 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 15 تیر 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

107 متر

203 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

128 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 6 تیر 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

138 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 2 تیر 94

فروش خانه در رسالت ، تبریز

190 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

لیست محله های ناحیه رسالت

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه