خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در منصور تبریز

لیست املاک منصور

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز (امام)

163 متر

391 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

107 متر

283 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در منصور ، تبریز

420 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در منصور ، تبریز

420 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش مغازه در منصور ، تبریز

65 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش مغازه در منصور ، تبریز

15 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در منصور ، تبریز

16 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در منصور ، تبریز

20 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در منصور ، تبریز

65 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در منصور ، تبریز

58 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

84 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش خانه در منصور ، تبریز

400 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

420 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش مغازه در منصور ، تبریز

65 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

75 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

170 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

107 متر

283 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

84 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

150 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

84 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش خانه در منصور ، تبریز

420 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

فروش مغازه در منصور ، تبریز

65 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 94

فروش مغازه در منصور ، تبریز

65 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

91 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 94

فروش مغازه در منصور ، تبریز

65 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 11 خرداد 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

84 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

91 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 94

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

176 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 خرداد 94

« 1 »
لیست محله های ناحیه منصور

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه