خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در طالقانی تبریز

لیست املاک طالقانی

فروش آپارتمان در طالقانی ، تبریز

120 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

207 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

101 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره خانه در طالقانی ، تبریز

180 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره خانه در طالقانی ، تبریز

100 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

192 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در طالقانی ، تبریز

61 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

250 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

310 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

192 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

478 متر

1 ميليارد و 218 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

207 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

207 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

رهن و اجاره مغازه در طالقانی ، تبریز

100 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در طالقانی ، تبریز

200 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در طالقانی ، تبریز

300 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره خانه در طالقانی ، تبریز

180 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

رهن و اجاره خانه در طالقانی ، تبریز

100 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

487 متر

1 ميليارد و 218 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در طالقانی ، تبریز

100 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در طالقانی ، تبریز

200 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در طالقانی ، تبریز

300 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

487 متر

1 ميليارد و 218 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش آپارتمان در طالقانی ، تبریز

88 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 تیر 94

فروش آپارتمان در طالقانی ، تبریز

80 متر

193 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش آپارتمان در طالقانی ، تبریز

80 متر

193 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 94

فروش زمین در طالقانی ، تبریز

410 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

175 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

175 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

فروش خانه در طالقانی ، تبریز

487 متر

1 ميليارد و 218 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه