خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شریعتی تبریز

لیست املاک شریعتی

فروش خانه در شریعتی ، تبریز

345 متر

1 ميليارد و 725 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در شریعتی ، تبریز

263 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

رهن و اجاره مغازه در شریعتی ، تبریز

27 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 7 مهر 94

فروش آپارتمان در شریعتی ، تبریز

180 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

45 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش خانه در شریعتی ، تبریز

345 متر

1 ميليارد و 725 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

1580 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

16 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

700 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

51 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

45 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

فروش خانه در شریعتی ، تبریز

345 متر

1 ميليارد و 725 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 94

فروش خانه در شریعتی ، تبریز

263 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

16 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

45 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش خانه در شریعتی ، تبریز

263 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش خانه در شریعتی ، تبریز

345 متر

1 ميليارد و 725 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

16 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

16 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

250 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 6 امرداد 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

18 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

51 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

45 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 94

فروش آپارتمان در شریعتی ، تبریز

72 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 94

فروش خانه در شریعتی ، تبریز

263 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 1 تیر 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

45 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

18 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش زمین در شریعتی ، تبریز

410 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش مغازه در شریعتی ، تبریز

51 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش خانه در شریعتی ، تبریز

180 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه