خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی تبریز

لیست املاک امام خمینی

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تبریز (بهشتی (منصور))

163 متر

391 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تبریز

160 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 95

فروش خانه در امام خمینی ، تبریز

181 متر

633 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش کلنگی در امام خمینی ، تبریز

181 متر

633 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در امام خمینی ، تبریز

93 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در امام خمینی ، تبریز

200 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره مغازه در امام خمینی ، تبریز

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره مغازه در امام خمینی ، تبریز

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در امام خمینی ، تبریز

221 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

30 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

18 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

36 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

29 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

33 متر

85 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش کلنگی در امام خمینی ، تبریز

181 متر

688 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش خانه در امام خمینی ، تبریز

181 متر

688 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

300 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

300 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

16 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

36 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

36 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

29 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

29 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

18 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تبریز

18 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تبریز

98 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 94

فروش خانه در امام خمینی ، تبریز

221 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 94

فروش خانه در امام خمینی ، تبریز

181 متر

668 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تبریز

123 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

فروش خانه در امام خمینی ، تبریز

181 متر

688 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

لیست محله های ناحیه امام خمینی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه