خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در فرشته تبریز

لیست املاک فرشته

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

114 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 94

معاوضه آپارتمان در فرشته ، تبریز

114 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

185 متر

462 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

97 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

120 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش زمین در فرشته ، تبریز

160 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش مغازه در فرشته ، تبریز

12 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در فرشته ، تبریز

650 متر

9 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

فروش خانه در فرشته ، تبریز

261 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 94

فروش خانه در فرشته ، تبریز

261 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

104 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

110 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

100 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

105 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

140 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

124 متر

272 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

105 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

102 متر

214 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

120 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

105 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

105 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

100 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

120 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

123 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

102 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 6 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

110 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 6 تیر 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

124 متر

272 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

97 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 94

فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

105 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 94

پیش فروش آپارتمان در فرشته ، تبریز

117 متر

269 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه