خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کوی نصر تبریز

لیست املاک کوی نصر

فروش آپارتمان در کوی نصر ، تبریز

110 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 94

فروش آپارتمان در کوی نصر ، تبریز

110 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

655 متر

884 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

691 متر

691 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

512 متر

512 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

756 متر

982 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

680 متر

952 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

639 متر

894 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

540 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در کوی نصر ، تبریز

103 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در کوی نصر ، تبریز

102 متر

رهن: 72ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

فروش آپارتمان در کوی نصر ، تبریز

117 متر

223 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در کوی نصر ، تبریز

103 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 27 خرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

234 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

617 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

639 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

655 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

691 متر

691 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

512 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

680 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

639 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

540 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

756 متر

1 ميليارد و 58 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 94

فروش زمین در کوی نصر ، تبریز

175 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 94

فروش آپارتمان در کوی نصر ، تبریز

124 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در کوی نصر ، تبریز

119 متر

206 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در کوی نصر ، تبریز

112 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه