خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در حومه تبریز

لیست املاک حومه

فروش زمین در حومه ، تبریز

44 متر

20 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 96

فروش زمین در حومه ، تبریز

88 متر

40 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 96

فروش باغ در حومه ، تبریز (صوفیان)

1150 متر

70 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش زمین در حومه ، تبریز

18000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش زمین در حومه ، تبریز

1125 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 95

فروش ویلا در حومه ، تبریز

1200 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش خانه در حومه ، تبریز

208 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در حومه ، تبریز

50 متر

35 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

3000 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش زمین در حومه ، تبریز

3000 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

1700 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

1300 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

1870 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

1000 متر

70 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

750 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

1726 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

1200 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

1700 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

70 متر

55 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

665 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

2000 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

1800 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

1800 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

160 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

4000 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در حومه ، تبریز

650 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش زمین در حومه ، تبریز

8302 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره انبار در حومه ، تبریز

1000 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش پمپ بنزین در حومه ، تبریز

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش زمین در حومه ، تبریز

5000 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

لیست محله های ناحیه حومه

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه