خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آذربایجان تبریز

لیست املاک آذربایجان

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

79 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 96

فروش زمین در آذربایجان ، تبریز

3000 متر

210 ميليارد تومان

تاريخ : 28 مهر 96

فروش زمین در آذربایجان ، تبریز (ارس)

200 متر

40 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش سوله در آذربایجان ، تبریز

1000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 بهمن 94

فروش کارخانه در آذربایجان ، تبریز

4800 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 بهمن 94

فروش خانه در آذربایجان ، تبریز

90 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش مغازه در آذربایجان ، تبریز

19 متر

152 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

90 متر

153 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

75 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش زمین در آذربایجان ، تبریز

157 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش مغازه در آذربایجان ، تبریز

19 متر

152 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

80 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

63 متر

104 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

95 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

125 متر

218 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

124 متر

197 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

95 متر

162 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

95 متر

162 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

112 متر

168 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

95 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

78 متر

126 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش مغازه در آذربایجان ، تبریز

19 متر

152 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش خانه در آذربایجان ، تبریز

90 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

فروش خانه در آذربایجان ، تبریز

60 متر

85 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

66 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

80 متر

رهن: 23ميليون تومان - اجاره: 10 هزار تومان

تاريخ : 27 خرداد 94

فروش زمین در آذربایجان ، تبریز

425 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 94

فروش زمین در آذربایجان ، تبریز

425 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 94

فروش زمین در آذربایجان ، تبریز

157 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در آذربایجان ، تبریز

350 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 94

لیست محله های ناحیه آذربایجان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه