خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در لاله تبریز

لیست املاک لاله

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

80 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 96

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

80 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 96

فروش خانه در لاله ، تبریز

60 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

114 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

114 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 95

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

120 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

114 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

فروش مغازه در لاله ، تبریز

188 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

100 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

117 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش خانه در لاله ، تبریز

101 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

پیش فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

137 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 94

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

137 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 94

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

100 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

105 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش خانه در لاله ، تبریز

101 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 94

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

100 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 94

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

100 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش مغازه در لاله ، تبریز

30 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش زمین در لاله ، تبریز

225 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش زمین در لاله ، تبریز

182 متر

1 ميليارد و 92 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

100 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 94

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

100 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 4 خرداد 94

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

105 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 4 خرداد 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه