خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مارالان تبریز

لیست املاک مارالان

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

82 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

معاوضه خانه در مارالان ، تبریز

40 متر

75 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش خانه در مارالان ، تبریز

91 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش مستغلات در مارالان ، تبریز

105 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

105 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

76 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

214 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

140 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

215 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

180 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

180 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

85 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

90 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

105 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

180 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

61 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

180 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

85 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

90 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

105 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

180 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 94

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

85 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

85 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 94

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

81 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

76 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 94

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

110 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 94

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

72 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 94

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

76 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 94

فروش خانه در مارالان ، تبریز

85 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 94

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

85 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه