خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ششگلان تبریز

لیست املاک ششگلان

فروش خانه در ششگلان ، تبریز

111 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 156 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش کلنگی در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 156 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در ششگلان ، تبریز

111 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش زمین در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

معاوضه زمین در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش کلنگی در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 156 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در ششگلان ، تبریز

111 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در ششگلان ، تبریز

111 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش خانه در ششگلان ، تبریز

100 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش خانه در ششگلان ، تبریز

158 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش خانه در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 156 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش زمین در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 490 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش زمین در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 490 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش زمین در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در ششگلان ، تبریز

300 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش آپارتمان در ششگلان ، تبریز

73 متر

168 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در ششگلان ، تبریز

300 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش مغازه در ششگلان ، تبریز

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 94

فروش زمین در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 490 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش زمین در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 156 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در ششگلان ، تبریز

300 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش مغازه در ششگلان ، تبریز

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 94

فروش مغازه در ششگلان ، تبریز

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در ششگلان ، تبریز

300 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش مغازه در ششگلان ، تبریز

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش خانه در ششگلان ، تبریز

111 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

رهن و اجاره مغازه در ششگلان ، تبریز

300 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 94

فروش زمین در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 94

فروش زمین در ششگلان ، تبریز

680 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه