خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در عباسی تبریز

لیست املاک عباسی

فروش مغازه در عباسی ، تبریز

12 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش خانه در عباسی ، تبریز

420 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره دفترکار در عباسی ، تبریز

40 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره دفترکار در عباسی ، تبریز

50 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره مغازه در عباسی ، تبریز

35 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

196 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

275 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

346 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

رهن و اجاره مغازه در عباسی ، تبریز

265 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 21 مهر 94

رهن و اجاره مغازه در عباسی ، تبریز

40 متر

رهن: 2ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 21 مهر 94

فروش مغازه در عباسی ، تبریز

52 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش مغازه در عباسی ، تبریز

831 متر

8 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

420 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش مغازه در عباسی ، تبریز

831 متر

8 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در عباسی ، تبریز

52 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش مغازه در عباسی ، تبریز

60 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

رهن و اجاره مغازه در عباسی ، تبریز

40 متر

رهن: 2ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در عباسی ، تبریز

35 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 29 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در عباسی ، تبریز

85 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در عباسی ، تبریز

90 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

300 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 94

فروش مغازه در عباسی ، تبریز

831 متر

8 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

111 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

420 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

111 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

420 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

346 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش خانه در عباسی ، تبریز

300 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در عباسی ، تبریز

35 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه