خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه تبریز

لیست املاک زعفرانیه

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تبریز

305 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 آبان 96

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

220 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

220 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در زعفرانیه ، تبریز

220 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش دفترکار در زعفرانیه ، تبریز

73 متر

292 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

220 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

225 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

200 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

277 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

400 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تبریز

200 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

220 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

225 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

200 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

220 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

60 متر

85 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

277 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

400 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

200 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تبریز

115 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 94

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تبریز

80 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

400 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

277 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 94

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تبریز

115 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تبریز

118 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تبریز

50 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تبریز

80 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

400 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 94

فروش خانه در زعفرانیه ، تبریز

277 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 94

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تبریز

115 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 تیر 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه