خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ولیعصر تبریز

لیست املاک ولیعصر

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز (نظامی)

205 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز (فلكه بارنج)

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز (فلكه بارنج)

155 متر

651 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز (نظامی)

205 متر

1 ميليارد و 230 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش برج در ولیعصر ، تبریز

125 متر

812 ميليون تومان

تاريخ : 21 اردیبهشت 95

فروش خانه در ولیعصر ، تبریز

100 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در ولیعصر ، تبریز

243 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در ولیعصر ، تبریز

102 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره خانه در ولیعصر ، تبریز

100 متر

رهن: 12ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در ولیعصر ، تبریز

250 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در ولیعصر ، تبریز

250 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش کلنگی در ولیعصر ، تبریز

250 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

110 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

124 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

147 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش زمین در ولیعصر ، تبریز

317 متر

890 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

90 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در ولیعصر ، تبریز

250 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

مشارکت در ساخت کلنگی در ولیعصر ، تبریز

250 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

پیش فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

180 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

83 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

160 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

110 متر

187 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

220 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

80 متر

188 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

معاوضه آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

80 متر

188 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

105 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

140 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

166 متر

366 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تبریز

153 متر

343 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

لیست محله های ناحیه ولیعصر

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه