خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در الهیه تبریز

لیست املاک الهیه

فروش خانه در الهیه ، تبریز

220 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

180 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

105 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

32 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش خانه در الهیه ، تبریز

220 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش ویلا در الهیه ، تبریز

220 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در الهیه ، تبریز

120 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

130 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 21 مهر 94

فروش خانه در الهیه ، تبریز

220 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش آپارتمان در الهیه ، تبریز

90 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

130 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

32 متر

رهن: 7ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

32 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

105 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

180 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

36 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

فروش خانه در الهیه ، تبریز

220 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 94

فروش خانه در الهیه ، تبریز

220 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

180 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

رهن و اجاره مغازه در الهیه ، تبریز

36 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش آپارتمان در الهیه ، تبریز

82 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش آپارتمان در الهیه ، تبریز

98 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

فروش آپارتمان در الهیه ، تبریز

75 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

فروش آپارتمان در الهیه ، تبریز

83 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

فروش آپارتمان در الهیه ، تبریز

90 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه