خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در گلشهر کرج

لیست املاک گلشهر

رهن و اجاره آپارتمان در گلشهر ، کرج

75 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 350 هزار تومان

تاريخ : 6 مهر 96

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج

63 متر

50 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 96

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج (45متری)

65 متر

91 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج (45متری)

65 متر

91 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج (45متری)

98 متر

113 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج (45متری)

80 متر

64 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج

90 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج (45متری)

85 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

رهن و اجاره مغازه در گلشهر ، کرج (عدل)

18 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج (45متری)

73 متر

146 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج (45متری)

73 متر

146 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج (ارغوان غربی)

81 متر

114 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج

124 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 95

فروش زمین در گلشهر ، کرج (45متری)

3000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 خرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در گلشهر ، کرج (بلوار حدادی)

55 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 16 فروردین 95

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج

100 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

1250 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

1000 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

700 متر

4 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

270 متر

648 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

2800 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

220 متر

506 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

270 متر

648 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

1800 متر

27 ميليارد تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

2800 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

220 متر

506 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

1250 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

1000 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

700 متر

4 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش زمین در گلشهر ، کرج

2800 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه