خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جلفا تهران

لیست املاک جلفا

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران (پارک بهشت مادران )

115 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 28 خرداد 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران (کاویان)

90 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش کلنگی در جلفا ، تهران (میدان کتاب)

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 بهمن 94

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

425 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 دی 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

125 متر

662 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

115 متر

816 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

120 متر

888 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

117 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

119 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

116 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

140 متر

742 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

100 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

120 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

122 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

87 متر

539 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

65 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

72 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

122 متر

707 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

80 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

90 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

109 متر

499 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

93 متر

613 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

108 متر

529 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

102 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

85 متر

688 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

85 متر

646 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

لیست محله های ناحیه جلفا

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه