خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جلفا تهران

لیست املاک جلفا

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

106 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 27 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

96 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 27 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

132 متر

765 ميليون تومان

تاريخ : 27 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

90 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 26 اسفند 96

مشاورین تخصصی جلفا

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
جلفا

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

96 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

85 متر

765 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

95 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

40 متر

رهن: 12ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مستغلات در جلفا ، تهران

200 متر

40 ميليارد تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

83 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

106 متر

742 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

108 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

131 متر

1 ميليارد و 21 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

95 متر

712 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

40 متر

رهن: 12ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

83 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

1 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

85 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

96 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

80 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

115 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

رهن و اجاره مستغلات در جلفا ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 اسفند 96

رهن و اجاره مستغلات در جلفا ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

86 متر

580000 ميليارد تومان

تاريخ : 16 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

58 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

80 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه