خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جلفا تهران

لیست املاک جلفا

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

105 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

85 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

105 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 97

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

196 متر

2 ميليارد و 548 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 97

مشاورین تخصصی جلفا

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
جلفا

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

85 متر

765 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 97

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

143 متر

929 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

60 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

90 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

100 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

110 متر

649 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

86 متر

602 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

143 متر

929 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

90 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

115 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

115 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش مغازه در جلفا ، تهران

12 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

100 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

83 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در جلفا ، تهران

95 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

111 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در جلفا ، تهران

95 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

86 متر

1 ميليارد و 290 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

100 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

111 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

112 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

57 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

97 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه