خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جلفا تهران

لیست املاک جلفا

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

108 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 آبان 96

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

375 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

186 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

110 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 30 مهر 96

مشاورین تخصصی جلفا

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
جلفا

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

77 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

125 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

113 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 96

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

1 متر

2 ميليارد و 288 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 96

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

1 متر

2 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 96

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

1 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

131 متر

877 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

70 متر

364 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

185 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

115 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

80 متر

576 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

75 متر

337 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

81 متر

526 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

79 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش مستغلات در جلفا ، تهران

600 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 96

فروش دفترکار در جلفا ، تهران

80 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در جلفا ، تهران

110 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

124 متر

558 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

128 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 96

فروش دفترکار در جلفا ، تهران

114 متر

513 ميليون تومان

تاريخ : 16 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

82 متر

688 ميليون تومان

تاريخ : 16 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

120 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 16 مهر 96

فروش آپارتمان در جلفا ، تهران

70 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 16 مهر 96

فروش کلنگی در جلفا ، تهران

1 متر

4 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 16 مهر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه