خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خواجه عبداله تهران

لیست املاک خواجه عبداله

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 95

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 95

فروش کلنگی در خواجه عبداله ، تهران

550 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 بهمن 94

رهن و اجاره دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

85 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 10 بهمن 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

135 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

117 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

121 متر

907 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

150 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

115 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

170 متر

1 ميليارد و 105 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

136 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

120 متر

816 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

70 متر

514 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

89 متر

623 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 85 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

135 متر

891 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

100 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

86 متر

537 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

80 متر

616 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

90 متر

693 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

81 متر

502 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

65 متر

448 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

86 متر

533 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

108 متر

604 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

98 متر

637 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

90 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه