خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خواجه عبداله تهران

لیست املاک خواجه عبداله

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

137 متر

910000 ميليارد تومان

تاريخ : 25 دی 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

310 متر

310000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 دی 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

150 متر

1500000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 دی 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

107 متر

770000 ميليارد تومان

تاريخ : 17 دی 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

500 متر

6500000 ميليارد تومان

تاريخ : 12 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

60 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 96

رهن و اجاره مستغلات در خواجه عبداله ، تهران

140 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

107 متر

513 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 96

رهن و اجاره مستغلات در خواجه عبداله ، تهران

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

114 متر

741 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

127 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 14 آبان 96

فروش کلنگی در خواجه عبداله ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 آبان 96

فروش کلنگی در خواجه عبداله ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 آبان 96

فروش کلنگی در خواجه عبداله ، تهران

1 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 14 آبان 96

رهن و اجاره مغازه در خواجه عبداله ، تهران

40 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 96

فروش کلنگی در خواجه عبداله ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

70 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 96

فروش مغازه در خواجه عبداله ، تهران

170 متر

3 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

163 متر

1 ميليارد و 304 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

125 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 96

رهن و اجاره دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 آبان 96

رهن و اجاره دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

100 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

106 متر

826 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

رهن و اجاره دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

100 متر

رهن: تومان - اجاره: 0.002 هزار تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

126 متر

1 ميليارد و 71 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

114 متر

741 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

160 متر

2 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

117 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش مغازه در خواجه عبداله ، تهران

60 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

225 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 10 آبان 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه