خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خواجه عبداله تهران

لیست املاک خواجه عبداله

فروش مغازه در خواجه عبداله ، تهران

30 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

63 متر

598 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

96 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

87 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 96

فروش کلنگی در خواجه عبداله ، تهران

1 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 1 آبان 96

فروش کلنگی در خواجه عبداله ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

126 متر

1 ميليارد و 71 ميليون تومان

تاريخ : 30 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

63 متر

598 ميليون تومان

تاريخ : 30 مهر 96

رهن و اجاره دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

100 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 مهر 96

رهن و اجاره دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

100 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 مهر 96

رهن و اجاره دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

250 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 30 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

120 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 30 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

98 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 96

فروش کلنگی در خواجه عبداله ، تهران

1 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

147 متر

955 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

120 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 96

فروش کلنگی در خواجه عبداله ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

125 متر

812 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 96

فروش مغازه در خواجه عبداله ، تهران

14 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

105 متر

798 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 96

فروش مغازه در خواجه عبداله ، تهران

20 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

103 متر

618 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

220 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 96

رهن و اجاره دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

95 متر

رهن: 240ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

200 متر

رهن: 160ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

118 متر

885 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

200 متر

رهن: 160ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 مهر 96

فروش کلنگی در خواجه عبداله ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 مهر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه