خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خواجه عبداله تهران

لیست املاک خواجه عبداله

فروش زمین در خواجه عبداله ، تهران

1 متر

27 ميليارد و 923 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش مغازه در خواجه عبداله ، تهران

40 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

138 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

116 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش کلنگی در خواجه عبداله ، تهران

333 متر

4 ميليارد و 662 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

87 متر

652 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

135 متر

904 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش مغازه در خواجه عبداله ، تهران

30 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش مغازه در خواجه عبداله ، تهران

14 متر

952 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 78 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

100 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

60 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

114 متر

592 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

170 متر

765 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

125 متر

775 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

115 متر

862 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

116 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

121 متر

544 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

163 متر

912 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

147 متر

1 ميليارد و 43 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

198 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

73 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

126 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه