خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خواجه عبداله تهران

لیست املاک خواجه عبداله

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

87 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

93 متر

837 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

85 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

148 متر

1 ميليارد و 322 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 97

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

115 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 27 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

100 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 23 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

105 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

70 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

90 متر

990000 ميليارد تومان

تاريخ : 9 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

70 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

88 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

88 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

116 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

115 متر

977 ميليون تومان

تاريخ : 7 بهمن 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

115 متر

977 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

148 متر

1 ميليارد و 258 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

106 متر

912 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

137 متر

910000 ميليارد تومان

تاريخ : 25 دی 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

310 متر

310000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 دی 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

150 متر

1500000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 دی 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

107 متر

770000 ميليارد تومان

تاريخ : 17 دی 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

500 متر

6500000 ميليارد تومان

تاريخ : 12 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در خواجه عبداله ، تهران

60 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 96

رهن و اجاره مستغلات در خواجه عبداله ، تهران

140 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

107 متر

513 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 96

رهن و اجاره مستغلات در خواجه عبداله ، تهران

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 96

فروش آپارتمان در خواجه عبداله ، تهران

114 متر

741 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه