خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پاستور تهران

لیست املاک پاستور

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران (پاستورغربی)

140 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران (مبین)

78 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاستور ، تهران

50 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

53 متر

212 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

73 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

47 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

86 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

62 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

52 متر

153 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

64 متر

262 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

52 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

75 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

57 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

64 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

67 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

82 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

60 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در پاستور ، تهران

90 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

« 1 »
لیست محله های ناحیه پاستور

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه