خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) تهران

لیست املاک ولیعصر(بین پارک وی و ونک)

رهن و اجاره دفترکار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

100 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

200 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 14 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

185 متر

1 ميليارد و 54 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

40 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

مشاورین تخصصی ولیعصر(بین پارک وی و ونک)

عکس مشاور
آقای تفرشی
09120606225
فروش
ولیعصر(بین پارک وی و ونک)

فروش مستغلات در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

138 متر

11 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش مستغلات دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

1164 متر

34 ميليارد و 374 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

204 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 755 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

138 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 16 آبان 95

رهن و اجاره دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

67 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

رهن و اجاره دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

70 متر

35 ميليون تومان رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش آپارتمان در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 95

فروش آپارتمان در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

150 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

60 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 95

فروش دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

350 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 آبان 95

فروش آپارتمان در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

رهن و اجاره مغازه در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

18 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش آپارتمان در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

195 متر

2 ميليارد و 827.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 95

رهن و اجاره دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

840 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 60 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

100 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 95

اجاره آپارتمان دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

80 متر

- اجاره: 14 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

105 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 13 مهر 95

فروش آپارتمان در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 755 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

رهن و اجاره آپارتمان در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

120 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

127 متر

1 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

70 متر

25 ميليون تومان رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 مهر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

70 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

رهن و اجاره مستغلات دفتر کار در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

125 متر

3 ميليارد و 700 ميليون تومان رهن: 3 ميليارد و 700ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 95

رهن و اجاره آپارتمان در ولیعصر(بین پارک وی و ونک) ، تهران

60 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 1 مهر 95

لیست دسترسی سریع منطقه ولیعصر(بین پارک وی و ونک)لیست دسترسی سریع در ولیعصر(بین پارک وی و ونک)لیست تقاضای ملک در ولیعصر(بین پارک وی و ونک)لیست متوسط قیمت در ولیعصر(بین پارک وی و ونک)

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه