خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بیمه تهران

لیست املاک بیمه

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 4)

92 متر

386 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 4)

89 متر

347 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 3)

70 متر

266 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 1)

100 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 1)

120 متر

528 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 1)

58 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 2)

60 متر

222 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 3)

58 متر

232 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 3)

60 متر

228 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 4)

94 متر

367 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 2)

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 1)

160 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 3)

90 متر

378 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 4)

82 متر

344 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 3)

82 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 2)

80 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 2)

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 2)

150 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 3)

105 متر

546 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 4)

100 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران (بیمه 4)

79 متر

308 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 95

فروش آپارتمان در بیمه ، تهران

50 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در بیمه ، تهران

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 27 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در بیمه ، تهران

80 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در بیمه ، تهران

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 27 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در بیمه ، تهران

100 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 27 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در بیمه ، تهران

93 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 27 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در بیمه ، تهران

80 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در بیمه ، تهران

83 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 27 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در بیمه ، تهران

57 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 27 تیر 95

لیست محله های ناحیه بیمه

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه