خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شاهین شهر اصفهان

لیست املاک شاهین شهر

رهن و اجاره مغازه در شاهین شهر ، اصفهان

210 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 96

فروش مجتمع آپارتمانی در شاهین شهر ، اصفهان (فردوسی)

97 متر

213 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (مخابرات)

138 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (فردوسی)

80 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (فردوسی)

91 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش مجتمع آپارتمانی در شاهین شهر ، اصفهان (نظامی)

85 متر

212 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (فردوسی)

90 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (مخابرات)

86 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (عطار)

80 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (فردوسی)

100 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش مجتمع آپارتمانی در شاهین شهر ، اصفهان (خانه کارگر)

85 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (فردوسی)

115 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (فردوسی)

85 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (بهداری)

85 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (حافظ)

117 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (بلوار پاسداران)

85 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (فردوسی)

118 متر

271 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (فردوسی)

89 متر

158000 ميليارد تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (خانه کارگر)

220 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش کلنگی در شاهین شهر ، اصفهان (دهخدا)

750 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (طالقانی)

80 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (خاقانی)

270 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (خانه کارگر)

70 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (هشت بهشت)

260 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

اجاره موقت آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (حافظ)

117 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش خانه در شاهین شهر ، اصفهان

305 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان

103 متر

128 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان

80 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در شاهین شهر ، اصفهان (عطار)

100 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه