خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ولیعصر تهران

لیست املاک ولیعصر

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (پل امیربهادر)

42 متر

85 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (جمهوری)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (جمهوری)

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

رهن و اجاره خانه در ولیعصر ، تهران (امیریه )

55 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

40 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

47 متر

107 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (منیریه)

59 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

88 متر

369 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

55 متر

231 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (منیریه)

60 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

50 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (منیریه)

83 متر

166 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (منیریه)

67 متر

234 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (منیریه)

78 متر

249 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

65 متر

188 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

85 متر

246 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (پل امیربهادر)

105 متر

399 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (منیریه)

60 متر

138 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (منیریه)

50 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (مدرس)

48 متر

116 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

40 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

67 متر

221 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

85 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (منیریه)

53 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (فروزش)

50 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

81 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (امیریه )

82 متر

254 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (مدرس)

80 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (پل امیربهادر)

51 متر

127 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در ولیعصر ، تهران (منیریه)

73 متر

219 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه