خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پیکان شهر تهران

لیست املاک پیکان شهر

رهن آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

90 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

45 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 95

فروش آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

45 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 94

فروش آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

220 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 94

فروش آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

45 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 14 خرداد 93

رهن و اجاره آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

40 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 250 هزار تومان

تاريخ : 27 فروردین 93

رهن و اجاره آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

45 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 250 هزار تومان

تاريخ : 27 فروردین 93

رهن و اجاره آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

45 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 27 فروردین 93

فروش آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

81 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 93

فروش آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

70 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 93

رهن و اجاره آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

45 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 27 فروردین 93

رهن برج در پیکان شهر ، تهران

45 متر

رهن: 25ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 92

رهن و اجاره برج در پیکان شهر ، تهران

100 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 92

رهن و اجاره آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

40 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 250 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 92

رهن و اجاره آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

40 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 250 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 92

رهن و اجاره آپارتمان در پیکان شهر ، تهران

45 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 92

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه