خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آزادی تهران

لیست املاک آزادی

فروش کلنگی در آزادی ، تهران (جیحون)

116 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

50 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (استاد معین )

60 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (استادمعین)

80 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (استادمعین)

100 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (استادمعین)

85 متر

212 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (خوش)

54 متر

243 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در آزادی ، تهران

58 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

73 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (شهیدان)

60 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در آزادی ، تهران

45 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 350 هزار تومان

تاريخ : 11 شهریور 94

پیش فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

80 متر

256 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

65 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (شهیدان)

95 متر

389 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (شهیدان)

85 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (دکتر هوشیار)

73 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

رهن آپارتمان در آزادی ، تهران (شهیدان)

97 متر

رهن: 75ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در آزادی ، تهران

90 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

102 متر

459 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

80 متر

344 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

64 متر

256 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 94

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

142 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 93

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

83 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 93

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

57 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 9 امرداد 93

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

64 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 93

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

49 متر

156 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 93

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

63 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 92

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

57 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 92

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

120 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 7 آبان 92

رهن آپارتمان در آزادی ، تهران

120 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 7 آبان 92

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه