خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در درختی کرج

لیست املاک درختی

فروش آپارتمان در درختی ، کرج

80 متر

80 ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 95

فروش زمین در درختی ، کرج

700 متر

4 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش زمین در درختی ، کرج

1800 متر

27 ميليارد تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش زمین در درختی ، کرج

2800 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش زمین در درختی ، کرج

700 متر

4 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش زمین در درختی ، کرج

1800 متر

27 ميليارد تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش زمین در درختی ، کرج

700 متر

4 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش زمین در درختی ، کرج

4000 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 13 بهمن 94

فروش زمین در درختی ، کرج

700 متر

4 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 94

فروش زمین در درختی ، کرج

1800 متر

27 ميليارد تومان

تاريخ : 5 بهمن 94

فروش آپارتمان در درختی ، کرج

86 متر

172 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 94

فروش مغازه در درختی ، کرج

15 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش آپارتمان در درختی ، کرج

4000 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش زمین در درختی ، کرج

1800 متر

27 ميليارد تومان

تاريخ : 3 آبان 94

فروش زمین در درختی ، کرج

700 متر

4 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 94

رهن و اجاره آپارتمان در درختی ، کرج

82 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 10 آذر 93

فروش آپارتمان در درختی ، کرج

97 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 93

فروش آپارتمان در درختی ، کرج

96 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 امرداد 93

رهن آپارتمان در درختی ، کرج

100 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 93

فروش آپارتمان در درختی ، کرج

77 متر

139 ميليون تومان

تاريخ : 24 دی 92

فروش آپارتمان در درختی ، کرج

87 متر

221 ميليون تومان

تاريخ : 9 امرداد 92

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه