خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کردان کرج

لیست املاک کردان

فروش ویلا در کردان ، کرج (برغان)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (برغان)

660 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردان ، کرج (اغشت)

250 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (کوهسار)

650 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (برغان)

9300 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (برغان)

550 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (برغان)

650 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (اغشت)

450 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (چندار)

270 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (اغشت)

250 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

رهن و اجاره ویلا در کردان ، کرج (بلوار شهدا)

520 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (بلوار شهدا)

550 متر

1 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (بلوار شهدا)

500 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (کوهسار)

440 متر

572 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (چندار)

500 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (برغان)

600 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (برغان)

500 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (برغان)

750 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (اغشت)

800 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش زمین در کردان ، کرج (اغشت)

1000 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش زمین در کردان ، کرج (اغشت)

500 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (کوهسار)

1760 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن و اجاره ویلا در کردان ، کرج

1200 متر

رهن: تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن و اجاره ویلا در کردان ، کرج

1000 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 95

رهن و اجاره ویلا در کردان ، کرج

700 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 18 آبان 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (بلوار شهدا)

1040 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 95

اجاره موقت ویلا در کردان ، کرج (بلوار شهدا)

1040 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1900 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (اغشت)

350 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 شهریور 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه