خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کردان کرج

لیست املاک کردان

فروش ویلا در کردان ، کرج (کوهسار)

1760 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن و اجاره ویلا در کردان ، کرج

1200 متر

رهن: تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن و اجاره ویلا در کردان ، کرج

1000 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 95

رهن و اجاره ویلا در کردان ، کرج

700 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 18 آبان 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (بلوار شهدا)

1040 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 95

اجاره موقت ویلا در کردان ، کرج (بلوار شهدا)

1040 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1900 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش ویلا در کردان ، کرج (اغشت)

350 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

17000 متر

17 ميليارد تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1000 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

950 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در کردان ، کرج

80 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

550 متر

395 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1760 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

6000 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1600 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1200 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

650 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

معاوضه ویلا در کردان ، کرج

650 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

900 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1300 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

550 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1165 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1600 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1200 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

7500 متر

6 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

500 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

1200 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

300 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه